Výběh pro slepice

Výběhy pro slepice by měly být prostorné a zarostlé trávou, kterou se slepice živí. Slepice narozdíl od kachen musí mít ve výběhu možnost hrabat. Výběh oploťte alepsoň do výšky 1,5 metru. Slepice mají často snahu přelétat. Velikost výběhu přizpůsobte počtu slepic v hejnu. Nejčastěji uváděno 10 m2 pro jednu slepici. Nezapomeňte slepicím do výběhu umisťovat čerstvou vodu. Z výběhu mějte vždy bezproblémový přístup ke kurníku, kam budou slepice během dne snášet vejce.