Tělesná stavba slepic: hlava a krk

Celková stavba lebky, která udává vzhled slepice, se u každého plemene odlišuje. Krátkou a širokou se vyznačují bojová plemena. Selské slepice mají lebku malou a protáhlou. Slepice s chocholkou mají na lebce vyvýšeninu, která chocholku utváří.

Všechny slepice bez rozdílu mohou hlavou otáčet jak vertikálně, tak horizontálně o 180°. Tuto schopnost jim umožňuje 14 malých flexibilních krčních obratlů, které jsou utvořeny z dutých kostí.

Všichni dospělí jedinci, ať už slepice nebo kohouti, se mohou pyšnit různými výrůstky na hlavě. Ty se opět odlišují v závislosti na plemenu a představují jeden z důležitých tělesných znaků. Pod zobákem vyrůstají bradové a krční laloky. Sluchovod ochraňují na spáncích ušnice, které mívají červenou, modrou nebo bílou barvu.

jednoduchy-h.jpg

Druhy hřebenů

Tvar hřebene patří mezi jeden z rozpoznávacích znaků plemen slepic. Chovatelé rozlišují několik druhů:

• Jednoduchý hřeben. Nejběžnější typ hřebene. Je zubatý a na hlavě je zasazený vodorovně. V zadní části se může naklánět ke straně. Tento typ hřebene můžete zpozorovat u brakelek, leghornek.

• Růžicový hřeben. Nízký a široký hřeben bez zubů, které bývají nahrazeny jemným perlováním. Tento typ hřebene mají vyandotky.

• Růžkový hřeben. Hřeben má podobu dvou vzpřímených růžků. Mívají ho především slepice s chocholkami. Výrazným růžkovým hřebenem jsou okrášleny francouzské laflašky.

• Ořechový hřeben. Svou podobou silně připomíná skořápku vlašského ořechu. Tento hřeben bez zubů je usazen na čele slepic. Mají ho například malajky.

• Hráškový (trojřadý) hřeben. Hřeben je složen ze tří samostatných krátkých hřebenů. Prostřední je vyšší než ostatní dva. Tento hřeben je výrazným znakem bojových plemen a brahmánek.

• Listový a pohárkový hřeben. Tento hřeben utváří dva vzájemně srostlé hřebínky. Listový hřeben je srostlý pouze vpředu. Pohárkový vpředu i vzadu. Listový hřeben mají francouzské hudánky, pohárkový sicilské slepice.