Markova nemoc

Jedná se o onemocnění, které výhradně postihuje kura domácího. Je silně nakažlivá a rychle se rozšiřuje do celého hejna, které postihne. Původcem Markovi choroby je virus, který se řadí mezi herpesviry.

K nákaze stačí, aby zdravý jedinec vdechnul prach z peří nakaženého jedince, a neštěstí je na světě. V zamořeném prostředí je bohužel nutné veškou drůbež vybít. Pozor si dejte i na přenos viru pomocí chovatelských pomůcek nebo i oblečení, které přišlo do styku s nakaženou drůbeží.

Příznaky u slepic

Ochrnutí nohou, křídel a krku.

Radikální úbytek hmotnosti.

Zašedlé oči.

Částečná, nebo úplná slepota.

V místě, kde se kůže setkává s peřím, je kůže zdrsnělá a vystouplá.

Průběh nemoci

Inkubační doba bývá dlouhá zpravidla dva týdny a déle. Průběh i forma nemoci závisí na podmínkách, ve kterých se nemoc projeví a jakého jedince postihne. Záleží na věku kura, pohlaví, jeho zdravotní kondice a genetických předpokladů.

Vyskytuje se jak v akutní, tak chronické formě, která je pomalejší. Akutní forma poskytuje především mladé kuřičky, chronická spíš starší bardy.

Postižený jedinec postupně ztrácí vládu nad svým tělem, ochrne, v těle se mu začnou hojně vyskytovat nádory. Nemoc vede až ke kompletní obrně celého organismu a postupně i smrtí.

Po smrti zvířete, které trpělo markovou nemocí, můžete na jeho vnitřních orgánech nalézt šedobílé fleky.

Léčba

Markova choroba nelze vyléčit a je pro daného jedince v případě nakažení takřka vždy smrtelná.

Prevence

Dodržování hygienických zásad a hlavně vakcinace. Ta se provádí už během 1. dne stáří kuřat. Účinnost se pohybuje kolem 85 – 95 %.