Jak připravit snášková hnízda pro slepice

Pro úspěšné líhnutí kuřat pod kvočnou musíte slepici umístit do snáškového hnízda. Pro základ hnízda použijte krabici nebo bedýnku. Tu vystelte směsí sena a slámy, pod kterou umístěte lehce vlhký drn hlínou nahoru. Na podestýlku položte nahřátá násadová vejce. Naposled přeneste kvočnu. Bude jí vyhovovat spíše tmavý a tichý kout.