Jak má vypadat kurník pro slepice

Kurníky pro slepice patří mezi základní vybavení při chovu. Tak aby vyhovoval slepicím i Vám, musí splňovat jisté parametry.

Velikost

Odvíjí se od počtu slepic, kterým bude sloužit. Neměly by se v něm mačkat. Pokud zvažujete větší hejno, pořiďte si kurník s výškou 180 - 200 cm. Bude se Vám pohodlně obsluhovat. Pro 20 ks slepic Vám postačí kurník o velikosti 5 - 8 m2.

Vybavení kurníku

Trusník. Jeho nejvhodnější umístění je 70 - 90 cm od podlahy. Může být opatřen pletivem, aby do něj slepice neměly přístup. Udržíte tak lépe pořádek po celém kurníku.

Hřady. Zasaďte je cca 30 cm nad trusníky. K tomuto účelu dostatečně postačí tyče s naplocho seříznutou horní hranou. Slepicím bude vyhovovat, když jednotlivé hřady budou ve vzájemném rozestupu 40 cm a vždy 30 cm od stěny. Zajistěte, aby první a poslední hřad splňoval výškový rozdíl 10 - 15 cm. Slepice se díky tomu naučí obsadit nejdříve zadní hřady.

Snášková hnízda. Při drobrém odchovu můžete nastavit individuální velikost. S většími hejny zachovejte rozměr 30 cm šířky a 35 cm výšky. Kapacitně postačí jedno hnízdo na 2 – 3 slepice. Neumisťujte je naproti oknům. Slepicím při snášení vyhovuje tmavší a klidnější prostředí.

Osvětlení. Pro dodržení délky dne během zimních období instalujte do kurníku světla s nízkým příkonem (30 W). Silnější světlo je pro slepice nežádoucí. Celkové oživení kurníku vytvoříte minimálně jedním větším oknem.

 domek-pro-drubez-kurnik-berlin-v.jpg

Kurník musí dobře odvětrávat. Nainstalujte ve svém obydlí pro slepice odvětrávací šachty nebo ventilátor, který umožní proudění vzduchu. Dále pamatujte, že celková teplota by v zimě neměla padat pod 10 °C. V kurníku musí převažovat suché prostředí, opak by podporoval vznik nemocí.

Slepičí obydlí na noc vždy dobře zajištěte proti nežádoucím návštěvníkům. Ať už škůdcům ze zvířecí říše (kuny, lasičky), nebo i z té lidské. Třeba až Váš soused dostane chuť na míchaná vajíčka. Pro tento účel můžete využít mechanismu automatických dvířek.

Ke každému kurníku by měl náležet i patřičný výběh opatřen vhodným pletivem pro slepice. Více o kurníku se můžete dozvědět více na této stránce.

Pokud se necítíte na výrobu vlastního kurníku, existuje mnoho portálů, pro které je právě prodej kurníku denní rutinou.