Bojová plemena slepic

Bojová plemena slepic stojí u prapůvodu domestikování slepic. K ochočování slepic nedocházelo nejdříve z užitných důvodů v podobě masa a vajec. Vůbec. Hlavní důvodem pro jejich domestikaci bylo osvěžení všedních životů obyvatelům staré Asie. Slepice a především kohouti byli nasazování do kohoutích zápasů, čímž se z nich stávala nevídaná atrakce. A obliba těchto zvířat rostla postupem času i v Evropě.

Bojová plemena slepic jsou tedy ta nejstarší plemena slepic vůbec. Při objevení kohoutích zápasů v Evropě si toto pobavení oblíbili především Angličané, kteří se zasloužili o rozvoj dalších bojových plemen.

Po zákazu kohoutích zápasů se bojová plemena šlechtila dál, tentokrát pro výstavní prkna. A staly se prostředkem pro šlechtění dalších plemen například hybridů slepic chovaných pro maso.

Společné rysy

Bojová plemena slepic jsou silně osvalená, především v oblastech trupu a holení. Mají vyzývavý široký postoj. Charakteristické jsou pro ně i malé hřebeny a laloky. Opeření je redukované, ale zbarvení je u nich rozmanité.

Tato plemena pomalu rostou a tím jsou náročnější na složení a množství krmiva. Plemena mají sklon ke kvokavosti a jejich snáška se pohybuje v zanedbatelných číslech. Je zřejmé, že odlišná plemena bojových slepic musíte chovat odděleně, jinak by docházelo ke střetům. K majiteli však agresivní nebývají.

bojove-plemeno.jpg

Dělení plemen

U bojových plemen můžeme rozlišit dvě skupiny: typická bojová plemena a plemena, která mají větší či menší podíl genů bojových plemen (slepice orlovka, vranohlavka). Častěji se však bojová plemena dělí do čtyř skupin podle místa, odkud daná plemena pochází.

Malajský (východní) typ: Patří sem například malajky, bojovnice šamo a tuzo. Rysy jejich hlavy silně připomínají dravce. Mají malé hřebeny, dlouhý krk, vysoký postoj.

Perský typ: Řadí se sem např. staroanglické, novoanglickéšpanělské a severofrancouzské bojovnice. Pro tento typ bojovnic jsou charakteristické delší zobáky a ocasy.

Evropské bojovnice: Jsou mixem předchozích dvou typů bojovnic. Zařadit sem můžeme novoanglické, indické a lotyšské bojovnice.

Sumaterský typ: Tato skupina má oproti ostatním bojovnicím znatelně delší ocas. Náleží sem sumatranky, slepice tomaru a totenko.